Men vi starter opp på Sparbukroa torsdag 2. oktober og fortsetter FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN kl 1900 til ut april. Innspill til tema på disse kveldene mottas med takk!