Stedet er - tradisjonen tro- Volhaugen Grendehus.

Nærmere info kommer.