Invitasjon til trafikksikkerhetsdag for MC interreserte

Statens vegvesen og NMCU skal tradisjonen tro arrangere en trafikksikkerhetsdag for MC- folket i region Midt. Dette blir en fagdag, hvor ulike aktører får muligheten til å fortelle om seg selv og sin virksomhet, og hvordan vi sammen kan påvirke den enkelte MC fører slik at vi oppnår en trafikkultur som fremmer trygghet for alle.

Årets arrangement går av stabelen lørdag 2. juni 2018 i Ytre Kongsgård ved Erkebispegården i Trondheim. Fra klokken 12:00 til 15:00. Vi tar også i år sikte på at mange aktører vil være med på dugnaden. Vi får her et sentrumsnært arrangement og tar sikte på å trekke til oss flere fra mopedfolket enn tidligere år.

Vi vil med denne invitasjonen lodde stemningen i bransjen for hvem som kan tenke seg å være med med egen stand på området, slik som tidligere år. Vi vil ikke kreve noen form for leie av standen, men i og med at vi har begrensede midler tilgjengelig, må den enkelte utstiller dekke egne kostnader med rigging inne i teltene. Det vil være mulig å rigge seg til på området fra og med klokken 09:00 arrangementsdagen. Vi vil sørge for strøm til standene, dersom det er ønskelig.

Vi ønsker at dette skal være kostnadsfritt for publikum. Vi vil også legge til rette for  salg/kjøp/bytte av brukt MC utstyr. Det vil bli anledning til å kjøpe mat og drikke på området.  Vi legger også opp til flere aktiviteter som kan trekke publikum, og holde dem, på området helt til vi avslutter arrangementet.

Dersom dere kan tenke dere å være med på å få til en slik trafikksikkerhetsdag, sender dere følgende informasjon innen fredag 1. mars 2018:

 • Navn på organisasjon
 • Organiosasjonens ansvarsperson påTS-dagen
 • Mobilnummer kontaktperson
 • E-post adresse
 • Tema dere ønsker å formidle på deres stand, samt om dere ønsker noe tid fra scene (10-15 minutter)

Til: Terje Olav Hafell på e-post: terje.hafell@vegvesen.no

Foruten NMCU og Statens vegvesen vil invitasjonen blant annet sendes til følgende aktører:

 • Redningsetater som Politi, Brann og Ambulanse
 • Fylkesavdelingene i NAF MC, Nord-Trøndelag (NT), Sør-Trøndelag (ST) og Møre og Romsdal (M&R)
 • Fylkesavdelingene i ATL (autoriserte trafikkskolers landsforbund) NT, ST og M&R
 • Fylkesavdelingene i Trafikkforum (trafikkskoleorganisasjon) NT, ST og M&R
 • MC klubber tilsluttet NMCU (3 felles stander for NMCU)
 • MC klubben Likevel MC
 • Trygg Trafikk   
 • Ulike klubber innenfor Motorsport
 • Vik Ørsta
 • Nord Universitet

Vi ser frem til at vi også i år får et vellykket arrangement, og ønsker dere hjertelig velkommen med på laget!