Trykk her for å lese siste nytt om trafikksikkerhetsdagen på Facebook.

Her er invitasjonen:                                                            

 

Invitasjon til trafikksikkerhetsdag for MC interreserte

Statens vegvesen og NMCU skal også i år arrangere en trafikksikkerhetsdag for MC- folket i region Midt. Dette blir en fagdag, hvor ulike aktører får muligheten til å fortelle om seg selv og sin virksomhet, og hvordan vi sammen kan påvirke den enkelte MC fører slik at vi oppnår en trafikkultur som fremmer trygghet for alle.

Årets arrangement går av stabelen søndag 5. juni 2016 på Lånkebanen i Stjørdal. Fra klokken 13:00 til 16:00. Vi tar også i år sikte på at mange aktører vil være med på leken. Vi får leid baneanlegget på Lånke, som gir flere muligheter enn på parkeringsplassen ved City Syd i fjor.

Vi vil med denne invitasjonen lodde stemningen i bransjen for hvem som kan tenke seg å være med med egen stand på området, slik som i fjor. Vi vil tilby samme størrelse på standene som i fjor, alternativ 1 er 3x3 meter og alternativ 2 er 3x6 meter. Vi vil ikke kreve noen form for leie av standen, men i og med at vi har begrensede midler tilgjengelig, må den enkelte utstiller dekke egne kostnader med rigging inne i teltene. Det vil være mulig å rigge seg til på området fra og med klokken 08:00 arrangementsdagen. Vi vil sørge for strøm til standene, dersom det er ønskelig.

Vi ønsker at dette skal være kostnadsfritt for publikum. Vi vil også sette av en stand til salg/kjøp/bytte av MC utstyr. Vi vil også få til servering av mat og drikke, noe som var et savn i fjor. Vi legger også opp til flere aktiviteter som kan trekke publikum, og holde dem på området helt til vi avblåser dagen.

Dersom dere kan tenke dere å være med på å få til en slik trafikksikkerhetsdag, sender dere følgende informasjon innen fredag 26. februar 2016:

  • Navn på organisasjon
  • Organiosasjonens ansvarsperson for dagen
  • Telefonnummer
  • E-post adresse
  • Størrelse på stand
  • Tema dere ønsker å formidle på deres stand, samt om dere ønsker noe tid fra scene/podie 10-15 minutter