Norsk Motorcykkel Union står som arrangør.

Trykk her for absolutt ferskeste informasjon til enhver tid på NMCU Nord-Trøndelag sin Facebookside.

Per desember 2015 er kjøreruta som følger: