OVERNATTING BLIR PÅ SANDNESSJØEN HOTELL.

DET ER HOLDT AV 10 DOBBELTROM. INTERESSERTE BØR DERFOR TA KONTAKT MED BJØRN HÅKON, SE TLFNR LENGER NED. 

Oppmøte er kl 0900 på Esso Dampsaga.

Klubben betaler deler av turen, hvor mye avhenger av antall som melder seg på.

De som ikke er medlemmer i NAF Mc Innherred får dekket halvparten av det NAF Mc Innherred sin medlemmer får, dvs de betaler 50 % mer i egenandel. Dette etter vedtak i styret høsten 2013.

Spørsmål og påmelding pr sms/tlf til Bjørn Håkon B. 98843779. Frist kommer.)