Arrangør var Verdal Røde Kors Hjelpekorps v/Hanne Guddingstua.

Et meget nytttig kurs som ikke bare var trafikkretta, men også var innom tema vi alle kan komme borti i hverdagen. Takk til arrangøren!