Noen færre enn vanlig, men skyldes nok at det var nysnø flere steder denne morgenen.

Takk til de 17 medlemmene som hjalp til med det praktiske.

De som fikk tjenesten utført er utrolig takknemlige over at tilbudet finnes!