Årsmøte blir på Bue 5 februar kl. 1900. Saker til behandling bes sendt Kjell : NAFMCJaeren@naf.no