30 juli Byrkjedalstunet. Fra Bue kl. 1830. Fra Hana kl. 1800

13 august YX Ogna. Fra Bue kl. 1830. Fra Hana kl. 1800

27 august Sogndalstrand. Fra Bue kl. 1830. Fra Hana kl. 1800

10 september Eigersund Kosen. Fra Bue kl. 1830. Fra Hana kl. 1800

24 september Eigersund kaien. Fra Bue kl. 1830. Fra Hana kl. 1800