19 desember Bue kl. 1900.

2 januar Bue kl. 1900

16 januar Bue kl. 1900

Torsdag!!! 1 februar kl. 1900 årsmøte, alle medlemmer er velkomne.