21 februar skal vi ta stilling til om vi skal arrangere landstreff 2018. Har du gode ideer om dette vennligst kontakt Kjell:  NAFMCJaeren@naf.no  eller møt opp i klubben kl. 1900.

 

7 mars kl. 1900.

21 mars kl. 1900.