Landstreffet 2017 blir arrangert av avd. Bergen fra 30 juni til 2 juli. Quality Edvard Grieg Hotel Bergen. Innmelding finner du her:https://www.naf.no/her-finner-du-naf/mc-klubber/naf-mc-bergen/landstreff-2017/