Etter sammenslåing med NAF MC STAVANGER trenger vi å bytte til en annen fast dag som klubbkveld. Ett alternativ er en torsdag på Bue og en på Hana (Naf Mc Stavangers klubblokale) hver mnd. Andre alternativ er annenhver mandag, onsdag eller torsdag på Bue. Møt opp på Bue 26 februar slik at vi kan finne den best egnede dagen.