Aktiviteten i 2017 har vært bra. Medlemstallet er stabilt. Klubben har nå 203 medlemmer. Vi møtes til klubbkveld annenhver tirsdag på Bue. I sesongen når været er bra legges det opp til kveldsturer i nærområdet. Informasjon om aktuelle datoer og turer legges ut på websiden, Facebook og det sendes ut SMS.

 

Det har vært avholdt 4 styremøter. Leder har vært invitert på 2 styremøter i NAF Avdeling Stavanger og Omegn. Vi hadde deltakere på NAF MC seminar som ble holdt i Lillestrøm. Der fikk vi også muligheten til å besøke MC messen.

Denne sesongen har vi kjørt følgesykler for to sykkelklubber:                                                      - Bryne Cykleklubb: Vi har kun deltatt på ett ritt. Vestecrittet (Lysebotn-Bryne). Hva dette skyldes har vi ikke fått noe god forklaring på.                                                  - Bryne Triatlon klubb: Her har vi deltatt på to ritt. Dette var et NM arrangement.

Vi har vært med på følgende arrangement i regi av lokalavdelingen:                                           - NAF dager i Kongeparken.                                                                                             - Åpen dag på Bue glattkjøringsbane.

I forbindelse med vårsleppet 1. mai hadde vi stand i turnhallen på Klepp.

I løpet av mai ble det avholdt fire kurs i Sikker på MC. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positiv.

Årets NAF MC landstreff ble arrangert av NAF MC Bergen.Treffet ble arrangert 30.06-02.07 og var lagt til Quality Hotel Edvard Grieg på Sandliåsen. Vi var representert med 9 personer.

I 2018 skal NAF MC Jærenarrangere NAF MC Landstreff. Tidspunkt for treffet er 29.06-01.07. Som overnattingsted er Bryne Kro & Hotell valgt.

Vi markerte årets sesongavslutning med en tilstelning på øvingsbanen på Bue. Her ble det servert spekemat med tilbehør fra lokale leverandører.