Klubben har nå 201 medlemmer. Medlemstallet holder seg fremdeles stabilt, noe som er svært positivt. Aktiviteten i år har vært god. Fast på programmet er klubbkvelder annenhver tirsdag på Bue. I sesongen kjører vi kveldsturer i stedet når været er bra. Dette blir kunngjort via webside, facebook og sms.

 

Leder har deltatt på ledersamlingi NAF MC. NAF MC består av 24 mc klubber og er underlagt Trafikksikkerhets komiteen sentralt i NAF. Ledersamlingen avholdes hvert år i begynnelsen av januar.

 

I løpet av våren ble det gjennomført 3 kurs i Sikker på Mc. Klubben har nå øket til 3 veiledere som kan gjennomføre slike kurs. Tilbakemeldingen fra de som deltar har så langt vært positiv. 2 av klubbens veiledere deltok på samling sentralt for veiledere.

 

Denne sesongen har vi kjørt følgesykler for Bryne Triatlon klubb der vi har deltatt på to ritt. 

 

Vi har vært med på følgende arrangement i regi av lokalavdelingen:

     -       Påskeaksjonen

     -       NAF dager i Kongeparken

     -       Åpen dag på Bue glattkjøringsbane

 

Dette året kunne NAF MC Jæren markere 25 års jubileum og fikk samtidig ansvar for å arrangere NAF MC Landstreff. Tidspunkt for treffet var 29.06 - 01.07 med Bryne Kro og Hotell som tilholdssted. Det gode været ga en ekstra fin ramme rundt treffet.

 

Årets sesongavslutning ble markert med en hyggelig kveld på Bryne Kro og Hotell.