NAF Mc Stavanger og NAF Mc Jæren gikk sammen til en klubb. Det var enighet i begge klubbene om en sammenslåing og at navnet ble NAF Mc Jæren. 

Klubben har nå 709 medlemmer.

Aktiviteten i år har vært god. Fast på programmet er klubbkvelder annenhver tirsdag på Bue og annenhver torsdag på Hana. I sesongen kjører vi oppsatte kveldsturer når været er bra. Dette blir kunngjort via supertext, webside og facebook.

 

Leder har deltatt på ledersamling i NAF Mc.

NAF Mc består av 24 mc-klubber og er underlagt Trafikksikkerhetskomiteen sentralt i NAF.

Ledersamlingen avholdes hvert år i begynnelsen av januar.

 

Vi har også deltatt på NAF Mc seminar.

På landstreffet som ble arrangert av NAF Mc Oslo stilte vi med 9 sykler/stk.

 

I løpet av våren ble det gjennomført 3 kurs i Sikker på Mc. Klubben har 3 veiledere som gjennomfører kursene. Det er positive tilbakemeldinger fra de som deltar, men antallet kursdeltakere er færre enn det som er målsetningen.

 

Denne sesongen har vi hatt to sykler på ett ritt for Bryne Triatlon klubb.

 

Vi har vært med på følgende arrangement i regi av lokalavdelingen:

- Påskeaksjonen

- Russearrangement på Bue øvingsbane

- NAF dager i Kongeparken

- Åpen dag på Bue øvingsbane

 

Det ble arrangert felles klubbtur til Flekkefjord i slutten av august.

 

Årets sesongavslutning ble markert med sosialt samvær og julemiddag på NAF senteret.