Dette året har vært spesielt og de fleste aktivitetene har vært avlyst fra midten av mars på grunn av covid-19 viruset. Medlemstallet er nå 711.

 

Leder deltok på den årlige ledersamlingen for NAF MC som ble avholdt på NAF huset i Oslo. NAF MC består av 24 mc klubber og er underlagt Trafikksikkerhetskomiteen sentralt i NAF. Ledersamlingen avholdes hvert år i begynnelsen av januar.

 

Det var satt opp 3 kurs i "sikker på MC". På grunn av covid-19 ble kun ett kurs gjennomført. Dette ble gjennomført i henhold til gjeldende regler for covid-19.

 

I sommermånedene har det vært gjennomført klubbkvelder med kjøreturer hver 14. dag. Innendørsaktivitetene har for det meste vært avgrenset til møter og en del vedlikehold/restaurering av sykler på Hana. Dette blir kunngjort via supertext, webside og facebook.

 

NAF sentralt har innført Office 365 og gjennomført opplæringskurs via Teams. Det er også mulighet til å gjennomføre kurs via web. Dette medfører en bedre flyt av informasjon samt en bedre kontroll og sikkerhet for dokumenter og lister.