Sesongen 2021 har vært preget av covid-19 viruset . Det har derfor vært en del begrensinger i hva som
har vært mulig å gjennomføre av ulike aktiviteter. Medlemstallet holder seg stabilt og det er nå 710
medlemmer i klubben.
Leder deltok på den årlige ledersamlingen for NAF MC. Den ble gjennomført på Teams i slutten av mars.
NAF MC består av 25 mc klubber og er underlagt Trafikksikkerhets komiteen sentralt i NAF.
Det var satt opp 3 kurs i sikker på MC. Kursene ble gjennomført i henhold til gjeldende regler for covid-
19. Det er mange positive tilbakemeldinger fra kursdeltakere på disse kursene.
I sommermånedene har det vært gjennomført klubbkvelder med kjøreturer hver 14. dag.
Innendørsaktiviteter har for det meste vært avgrenset til møter og en del vedlikehold / restaurering av
sykler på Hana. Dette blir kunngjort via supertext, webside og facebook.
NAF MC Landstreff ble i år arrangert av NAF MC Romerike. Det ble avholdt 18.-20. juni på Hurdalssjøen
Hotell. Vi fikk premier for: lengst kjørte klubb, lengst kjørte dame og for eldste og yngste deltaker.
Vi har vært med på følgende arrangement i regi av lokalavdelinger:
- Åpen dag på Bue øvingsbane.
Det ble i siste helgen i august arrangert felles klubbtur til Farsund. Været var fint og det ble en sosial og
kjekk helg for de som deltok