Aktiviteten i 2013 har vært omtrent som foregående år. Vi har fått 10 nye medlemmer og er nå 182 stk. i følge medlemslisten. Den store utfordringen er fortsatt å få flere av disse til å delta aktivt i klubben. Tirsdager er faste klubbkvelder. I sommerhalvåret møtes vi og kjører turer. Om vinteren blir det mest kaffe og drøs.

Det har vært avholdt 3 styremøter. Formann har vært invitert og deltatt på 2 styremøter i NAF Avdeling Stavanger og Omegn. Det ble valgt 2 representanter som deltok på årets MC Seminar. I år var seminaret i Lillestrøm i tilknytning MC Messen 2013.

Bryne Cykleklubb: Antall sykkelritt som vi kjører følgesykler for er ganske stabilt. Vi har deltatt på 4 ritt med Aarbakkerittet (Lysebotn-Bryne) som det lengste og vi stilte med 7 sykler der. Tidsrommet dette pågår er fra slutten av april til midten av august. Det var det 20. året vi kjørte følgesykler for dem. Dette er de faste dugnadsoppdragene vi utfører hvert år. Det er ønskelig at flere av medlemmene melder seg til denne kjøringen.

Vi markerte årets avslutning på tradisjonelt vis med julegrøt. Den ble servert på NAF Glattkjøringsbane på Bue i regi av Alf. Det er et godt egnet sted og vi hadde en hyggelig sammenkomst med god grøt, og visning av fine bilder fra årets MC Treff.

I år har alle MC-klubber fått ny offisiell NAF webside. Vi oppfordrer alle medlemmer til å følge med på den for å holde seg orientert om hva som skjer i klubben.