Det har vært avholdt 3 styremøter. Formann har vært invitert og deltatt på 2 styremøter i NAF Avdeling Stavanger og Omegn. Stilt med en mann på regionsmøte for avd. vest i Stavanger. Vi deltok med 2 representanter på årets MC seminar i Oslo. Seminaret gir oss faglig påfyll og oppdatering i arbeidet til NAF MC komite. Det gir oss også et godt innblikk i hva som skjer i de andre NAF MC klubbene.

Lørdag 5 april deltok vi på SE OSS  aksjonen 2014 og fikk god omtale og bilde i Jærbladet.

På årets NAF dager i Kongeparken hadde vi egen stand. Vi var også med på arrangementet åpen dag på Bue glattkjøringsbane.

Vi deltok på årets NAF MC landstreff. Det ble arrangert av NAF MC Nordhordaland helgen 20-22 juni og avholdt på Westland hotell i Lindås kommune. Lørdag var vi på en flott mc-tur på smale vestlandsveier. De som ikke ville ut og kjøre, fikk være med på verdens lengste skalldyrsbord (200m) på kaien i Lindås.

Årets avslutning ble på tradisjonelt vis med julegrøt i det nye klubblokalet på Bue.