Aktiviteten i 2016 har vært bra. Klubben har nå 205 medlemmer. Det er en liten økning i forhold til 2015. Vi møtes til klubbkveld annenhver tirsdag på Bue. I sesongen og når været er bra legges det opp til kveldsturer i nærområdet. Informasjon om aktuelle datoer legges ut på websiden, Facebook og det sendes ut SMS. 

 

Det har vært avholdt 4 styremøter. Leder har vært invitert og deltatt på 1 styremøte i NAF Avdeling Stavanger og Omegn. Utgiftene har vært mindre enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er at vi ikke hadde deltakere på NAF MC seminar som ble holdt i Harstad. 

 

Denne sesongen har vi kjørt følgesykler for to sykkelklubber:

Bryne Cykleclub: Vi har deltatt på 5 ritt. Vestecrittet (Lysebotn-Bryne) er det lengste. Her stilte vi med 7 sykler. Det er god oppslutning fra klubben til dette rittet.

De andre rittene er: Vestecrittet Sirda-Bryne, Spinnsprinten, Garborgriket rundt og Tempo Velux.

Bryne Triatlon klubb: Deltatt på ett ritt.

 

Denne sesongen har vi vært med på følgende arrangement i regi av lokalavdelingen:

NAF dager i Kongeparken.

Åpen dag på Bue øvingsbane.

 

To personer har vært på kurs hos NAF MC for å bli instuktører til trafikksikkerhetskurs. Dette kurset er utviklet av NAF MC og NMCU. Kurset har fått navnet -Sikker på MC. NAF MC Jæren skal arrangere fire kurs i løpet av mai 2017.

 

Stedet for årets NAF MC landstreff var Målselv Fjellandsby ved Bardufoss. Treffet ble arrangert 8-10 juli og var et samarbeid mellom NAF MC Harstad og NAF MC Tromsø. Vi hadde fire personer som deltok på treffet og fikk premie for lengst kjørte mann.

 

Vi markerte årets  sesongavslutning med en tilstelning på øvingsbanen på Bue. Her ble det servert spekemat med tilbehør fra lokale leverandører.