Vennligst sjekk at opplysningene du legger inn er korrekte før du bekrefter. Du får en epost som bekrefter påmeldingen og annen relevant informasjon.
I treffavgiften inngår treffpakke med både t-shirt og treffpin samt en enkel varmrett fredag mm.

Påmelding til NAF MC landstreff 2018

Bryne Kro & Hotell 29.6.-1.7.2018

Kjønn
Buss istedenfor mc lørdagsturen