Opplysninger om Landstreffet 2022 vil komme når det er bestemt hvem som blir arrangør 2022.