Leder Kjell Nese 97525438  nafmcjaeren@lokal.naf.no

Kasserer Odd Helge Time 90611113

Styremedlem Jan Andreassen 47457774

Styremedlem Alf Vaule 48003183

Styremedlem/Web Einar Veen 41510172   einar.veen@dabb.no

Vara Ommund Veen 91761644

Vara Lauritz Heskje 90922830