Tor-Arne Litlere (leder)
Kjell Nilsen, NAF MC Oslo
Børre Mofoss, NAF MC Tromsø

Kjell Jarlsett, NAF MC Oslo (sekretær)