Vi serverer gratis kaffe og kaker hver klubbkveld. Mai - August vil det være tur på MC.

Første tur 2015 er 22/4-15 kl. 1800