Saksliste:

  1. Valg av møtedirigent.
  2. Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet.
  3. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet.
  4. Årsberetning.
  5. Regnskapsoversikt pr. 31. desember.
  6. Innkomne forslag.
  7. Valg.

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, fremsettes skriftlig, og må være styret i hende senest to uker før årsmøtet, dvs innen 10.02.2021.
Forslag sendes på e-post til Hans Petter Kristiansen hanspetterk@me.com eller til klubbens postadresse NAF MC Mjøsa, Sommerrovegen 7, 2816 Gjøvik

Påmelding innen 17.02.2021 på e-post til Hans Petter Kristiansen hanspetterk@me.com eller SMS 970 67 157. Påmeldingen skal inneholde: Navn, e-postadresse og telefonnummer. De som melder seg på får tilsendt årsmøtedokumentene på mail før årsmøtet.