Saksliste:

  1. Valg av møtedirigent.
  2. Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet.
  3. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet.
  4. Årsberetning.
  5. Regnskapsoversikt pr. 31. desember.
  6. Innkomne forslag.
  7. Valg.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, fremsettes skriftlig, og må være styret i hende senest en uke før årsmøtet, dvs innen 08.02.2023.
Forslag sendes på e-post til klubbens sekretær Per Christian Olsen  pcholse@online.no eller til klubbens postadresse NAF MC Mjøsa, Sommerrovegen 7, 2816 Gjøvik

Forslag på kandidater til styret og komiteer sendes valgkomiteens leder Erik Owrenn e-owrenn@online.no tlf 90813243

Etter årsmøtet blir det enkel bevertning

 

Disse er på valg:

Styremedlem (sekretær) Per Christian Olsen
Styremedlem Stein Rune Dyresen
Varamedlem til styret Ketil Nørstebø
   
Valgkomite (leder) Erik Owrenn
Valgkomite Svein Arild Walhovd
   
Arrangementskomite Lillian Moen

Funksjonstid for alle verv er 2 år