Vi kjører fra Gjøvik over Vardalsåsen til Hov og langs østsida av Randsfjorden til Brandbu.

Vi stopper på en rasteplass langs Randsfjorden. Ta med kaffe og noe å bite ti.