Vi reiser fra NAF-huset i Oslo og tar med et sikkerhetsteam hele veien til Nord-Norge. På hvert stopp vil det være et arrangement med fokus på økning av
MC-førerens egen sikkerhet med blant annet:
 
✅ Foredrag fra Tore Johannesen: Hvordan kjøre sikkert på MC
✅ UAG om motorsykkelulykker: Hvor og hvorfor skjer de?
✅ Foredrag fra NAF: Handlingsrom - rom for å overleve
 
Ulykkesstatistikken peker i feil retning, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Men selvom dette er et veldig seriøst tema, så vil arrangementet ha en lett tone.
 
Et samarbeid mellom NAF, MC-Sikkerhet og Statens vegvesen.