Påmelding med antall personer på SMS til Bjørn Flagstad tlf 92036397, event. skrive seg på liste i klubblokalet. Egenandel er kr 100 pr. pers.
Påmelding innen mandag 10 oktober

Det serveres rakfisk med tilbehør

De som ikke ønsker rakfisk må gi beskjed om at de ønsker annen mat ved påmelding.