Det legges som vanlig opp til felles middag lørdag, klubben spanderer denne.