ÅRSMØTE 2017!

For NAF MC MJØSA avholdes 

ONSDAG 21. FEBRUAR 2018  kl. 19.00 i klubblokalet.

 

 

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av møtereferent og to til å undertegne protokoll
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
Saker som skal tas opp  må være styret skriftlig i hende ved Terje Lervold på mail tlervol@bbnett.no eller på
 
 sms til Terje på tlf. 95981929 før 140218.