ÅRSMØTE 2019

For NAF MC MJØSA avholdes 

ONSDAG 12. FEBRUAR 2020  kl. 18.00 i klubblokalet.

 

 

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av møtereferent og to til å undertegne protokoll
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
Saker som skal tas opp  må være styret skriftlig i hende ved Bjørn Andreassen på mail  bjorn.andreassen@bos.no eller på
 
 sms til Bjørn på tlf. 97706765 før 050220.