Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i NAF MC Møre og Romsdal.

Agenda: Ordinære årsmøtesaker Orientering om aktiviteter 2023

 Send mail til mcmoreogromsdal@lokal.naf.no for å få tilsendt link til Teams.

 

Velkommen!