Vi har leid banen i Malmedalen og inviterer alle til å bli med. Vi kjører på hele banen under ett, men deler opp i grupper for at det ikke skal bli for mange på banen på en gang.

Ungdommer med lett motorsykkelsertifikat er spesielt velkomne. Disse har ikke banekjøring i opplæringen, og vi ha stort utbytte av å bli med oss på dette.

Vanlige regler som på offentlig veg gjelder og kjøretøy må ha skilt og tilfredsstille Vegtrafikkloven.

Ikke-medlemmer betaler kr.200 for å bli med å kjøre. Dersom du ønsker å bli medlem kan du melde deg inn her:

https://www.naf.no/medlemskap/naf-mc-medlemskap/

Inviter/del med venner som kan ha interesse av dette!