Et kurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Vi vet at skolerte veiledere har noe som erfarne motorsyklister bør reflektere mer rundt.

Dette har vi slått sammen til et NAF-kurs; Sikker på MC.
Litt i kjøregård, men mest på veien. - Om du sitter bakover- eller foroverlent, på tung scooter, eindunker eller gummiku, er du utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening. - Kurset gjennomføres i grupper med noen tekniske øvelser i en kjøregård, samt flere kjøreturer på veg med helt konkrete oppgaver. - Gruppesamtaler før og etter hver tur. - Her er det ingen pekefingermentalitet. Det er dine opplevelser som bestemmer hva du ønsker å endre på. Om du er fersk eller har lang erfaring har ingen betydning.

Kurset er litt som CRC på sprayboks; løser ikke alle dine problemer, men løsner den ene mutteren slik at du kommer deg videre.

Kurset inneholder: Øvelser og oppgaver som gjør det enklere å oppfatte vegmiljøet riktig:  - færre overraskelser - smartere bruk av fart

En kjørestrategi som bidrar til at du ikke blir påkjørt, eller kjører på andre.

NAF MC Kursgaranti: Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, får du pengene tilbake.

Priser:Ordinær kursavgift er kr. 500,-. For medlemmer i NAF MC eller NMCU er kursavgiften kr. 300,-.

Hvordan vi gjennomfører kurset: Kurset består av gruppesamtaler, enkel kjøretekniske øvelser og kjøring på fastlagte kjøreruter med konkrete oppgaver. På hvert kurs vil det være 2 instruktører og inntil 10 kursdeltakere.

Påmelding: Det er bindende påmelding og påmelding skjer ved innbetaling til kontonummer:4202.42.00269. Meld deg på ønsket dag i påmeldingsskjemaet.https://www.naf.no/her-finner-du-naf/mc-klubber/sikker-pa-mc/pamelding/

Kurset starter kl. 17:45. Husk oppmøte 15 minutt før kursstart og ta med deg kvittering som viser at betalingen er gjennomført. Oppmøtested er Fannestrandsveien 140 (Kviltorp camping - NAFcamp)

For påmelding og info om kursdatoer:Se påmeldingskjema

Velkommen til NAF MC Trafikksikkerhetskurs med NAF MC Møre og Romsdal