Hver enkelt deltager sørger selv for påmelding til NAF MC Trondheim.

Ta gjerne kontakt med oss på nafmcmr@naf.no hvis du kan tenke deg å være med og har spørsmål.