Ellers kommuniserer me direkte med NAF MC sentralt i Oslo når me treng det.

Det sosiale samværet er svært viktig i NAF MC Nordhordland. Dette gjeld både for klubbkveldar, turar kvar onsdag, og for turene våre kvar søndag.

Kjøreutstyr til barn kan lånast hos Elin+Karstein Westervik, Søre Alverflaten.
Tlf. 56351415, eller Elin 90636724.