Årsmøte 2020 i NAF MC Nordhordland fredag 14.februar kl.18:00

Sakslista til årsmøtet blir slik:

NB!! Valkomitéen er ferdig med sitt arbeide, så du kan trygt ta turen og bli kjent med oss !!

Sakslista til årsmøtet blir slik:

Vanlege årsmøtesaker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleiar og referent.
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap, økonomi (pr.31.desember 2019) og budsjettforslag for 2020.
  5. Innkomne saker
  6. Valg

 

NB!! Det blir mat & drikke i samme lokale direkte etter årsmøtet.

 

Mvh                                                      

Frode Kvinge,

Leiar NAF MC Nordhordland