Årsmøte 2018 i NAF MC Nordhordland lørdag 17.februar kl.16:30

 

Sakslista til årsmøtet blir slik:

 

 Vanlege årsmøtesaker:

 1.     Godkjenning av innkalling og saksliste

 2.     Valg av møteleiar og referent.

 3.     Årsmelding

 4.     Rekneskap, økonomi (pr.31.desember 2017) og budsjettforslag for 2018.

 5.     Innkomne saker

 6.     Valg

  

NB!! Etter årsmøtet vert det høve til å delta på «Vintersamling/Helaften» med middag kl.18, sosialt samvær osv. Sjå meire info i linken.

 

Mvh

 Frode,

 Leiar NAF MC Nordhordland