Årsmøte 2019 i NAF MC Nordhordland fredag 8.februar kl.18:00

Sakslista til årsmøtet blir slik:

NB!! Valkomitéen er ferdig med sitt arbeide, så du kan trygt ta turen og bli kjent med oss !!

Sakslista til årsmøtet blir slik:

Vanlege årsmøtesaker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleiar og referent.
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap, økonomi (pr.31.desember 2018) og budsjettforslag for 2019.
  5. Innkomne saker
  6. Valg

 

NB!! Det blir mat & drikke i samme lokale direkte etter årsmøtet – og så tar vi turen «ut» for vidare sosialt samvær etterpå – sannsynligvis på «E39 Restaurant & Sportsbar» i Knarvik senter.

 

Mvh                                                      

Frode Kvinge,

Leiar NAF MC Nordhordland