Ausekarane har show i Bergen
Hver enkelt kjøper showpakke selv.
Deler av pakken sponses.
Kjel Ove koordinerer.

http://www.showpakker.no/events/bergen/events/ausekarane.aspx