Invitasjon til Juleavslutning på Matstova, Hagelia. Onsdag 14.12 kl.: 18:00

Det vil bli servert raspeballer eller lutefisk
samt dessert og kaffi.

Bindande påmelding til Liv - 91842945 innen onsdag 7.12

Vel møtt.