Turkomiteen oppfordrer til å komme med forslag til turer/arrangement for 2017

Kom gjerne med forslg om diverse konserter, MC treff og andre arrangementer.

Forslag sendes til Turkomiteens medlemmer.