Vi forsøker noe nytt!
Vi treffes på Milano pizzeria i Knarvikgården kl.19:00

12 Desember 2018

Klubben spanderer.