Leder Kjell Ove Thorseth
NK/Styremedlem Frode Kvinge
Kasserer/Styremedl. Inger Taule
Sekretær/styremedl. Liv Marås
Styremedlem Kurt Hodneland
Styremedlem (vara) Frode Leganger
   
Turkomite Kjell Ove Thorseth
Turkomite Liv Marås
Turkomite Oddvar Wergeland
   
Valgkomite Roald E. Straume
Valgkomite Tor Erik Skulstad
   
Webansvarlig Kurt Hodneland

Oppdatert: 05.05.2016