Leder Frode Kvinge
Kasserer/Styremedlem Inger Taule
Skriver/Styremedlem. Frode Leganger
Styremedlem. Kurt Hodneland
Styremedlem Åge Stusdal
Styremedlem (vara) Karstein Westervik
   
Turkomite Kjell Ove Thorseth
Turkomite Dagny Ann Sandnes
Turkomite Oddvar Wergeland
   
Valgkomite Kjell Ove Thorseth
Valgkomite Liv Marås
   
Webansvarlig Kurt Hodneland

Oppdatert: 13.03.2017