Leivstein Motorsenter ligger to kilometer ut av Notodden på E134, retning Kongsberg. Hver tirsdag kl. 18.00, utenom MC-sesongen, har vi klubbkveld her.

I MC-sesongen treffes vi på XY Ramberghjørnet, der vi har startsted for våre turer.

Tirsdagsturen starter kl.17.30. Søndagsturen starter kl. 11.00.

Leivstein finner du her: Kjør E-134

Fra Notodden : avkjøring på venstre side ca. 1,5 km etter Tinnemyra.
Fra Kongsberg : avkjøring på høyre side nede i bakkene ca 1 km etter Goasholt Avfallsanlegg.
Klubbhus på nedre del.
Banene på øvre del.

Kart.

Vi ønsker alle velkomne på tur med oss.