NAF MC Notodden ønsker at du skal oppleve våre fellesturer som en trivelig tur.

Derfor noen enkle kjøreregler.

  • Møt opp i tide og med full tank. Husk å ha med en flaske vann på turen.
  • Turen begynner på avtalt tidspunkt. Det akademiske kvarteret bør ikke benyttes.
  • Gruppen bør ledes av en erfaren sjåfør. Er du fersk fører, bør du sørge for å legge deg langt frem i gruppen og ikke slippe den som kjører foran deg unødig langt fra.
  • Blir det for stor avstand (mer enn 1001-1002-1003) blir det uoversiktlig i kolonnen.
  • Avtal i gruppen hvor lange etapper man skal kjøre før man tar pause(r).
  • Bruk speilene aktivt. Hvis du ser at motorsykkelen bak deg sakker akterut, hold igjen og lag en luke til motorsykkelen foran deg, slik at denne også har en sjanse til å oppdage av noen henger etter.
  • Pass på at syklisten bak deg ser hvor kolonnen kjører når vi kommer til et kryss.
  • Husk også å kjøre som en selvstendig sjåfør, ikke fokuser på baklyset til sykkelen foran deg og følg "blindt" etter.
  • Ta dine egne beslutninger i forhold til hva som føles sikkert for deg. Selv om sjåføren foran deg kjører ut i et kryss eller foretar en forbikjøring, er det ikke sikkert du bør følge på.


Der hvor kjøreforholdene tillater det, er det vanlig å holde et sikksakk-mønster i veibanen, dvs. vi legger oss annenhver litt til høyre og litt til venstre. Dette gir flere fordeler. Det gir bedre sikt, både forover og i speilet bakover samt god visuell kontakt mellom førerne.

Man kan ligge litt tettere siden avstanden til sykkelen foran likevel blir tilfredsstillende, og vi har plass til evt. nødbremsing. I tillegg blir det vanskeligere for biler å bryte inn i kolonnen, og dermed slipper vi også unødige forbikjøringer. Hvis sykkelen foran deg bytter spor, bytter du også (dette kan ofte skje ved forbikjøringer). På svingete veier, og hvor forholdene ellers tilsier det, kjører vi med mer individuelt sporvalg. Sørg da også for tilstrekkelig avstand til sykkelen foran. 

God tur!