Program og andre opplysninger

Klubben sponser turen med inntil 1500.- pr betalende medlem