Kurset består av gruppesamtaler, enkle kjøretekniske øvelser og kjøring på fastlagt kjørerute med konkrete oppgaver. Siden kurset baserer seg i stor grad på erfaringsutveksling vil vi ha minst tre deltakere pr kurskveld. Blir det færre enn tre påmeldte på den datoen du velger vil du bli kontaktet slik at du kan bytte kursdato.

På hvert kurs vil det være to instruktører og inntil 10 kursdeltakere.

Kursavgift NAF MC og NMCU medlemmer kr. 300.-
Ikke medlem er kursavgift kr. 500.-
Kontonummer er: 1503.09.28625

Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, kan du be om å få kursavgiften refundert av den NAF MC-klubben som arrangerte kurset.

Det er bindende påmelding og påmelding skjer ved innbetaling. Meld deg på ønsket dag skjemaet nedenfor.

Kurset starter kl. 17:00 og varer til ca. kl. 21:00. Kle deg godt og ta gjerne med deg litt mat og drikke.

Husk oppmøte 15 minutt før kurs start og ta med deg bevis på at betalingen er gjennomført.

Kurs i Oslo: 

  • Mandag 29. april 2019
  • Mandag 6. mai 2019
  • Onsdag 8. mai 2019
  • Onsdag 15. mai 2019
  • Mandag 20. mai 2019
  • Onsdag 22. mai 2019
  • Tirsdag 4. juni 2019

Oppmøte er på klubbhuset til NAF MC Oslo, Brynsveien 2-4: NAF MC Oslos klubbhus 

Kurset varer fra kl. 17.00 til 21.00.

Kurs i Drammen:

  • Tirsdag 30. april 2019
  • Onsdag 8. mai 2019

Oppmøte på trafikkstasjonen på Lierstranda 

Kurset varer fra kl. 17.00 - 21.00

Påmelding:

Medlem i NAF MC?