Dette kan regnes som en innkalling. Saker som skal behandles må være styret i hende innen 10.januar 2014. Enkel servering.