Årsmøte på NAF-senteret, Jessheim. (Anse dette som
en innkalling!)

Påmelding og innmelding av saker til post@nafmcromerike.no