Møtested: Snippen Mat/Joker i Blaker. Klikk her for kart Vanligvis mer enn 50 deltagere.

Kontaktperson: Svenn Harald, mobil 481 14 633.